Pages Navigation Menu

Czy wiesz, że … ?

Materace Dla Ciebie - czy wiesz, żeWystępują różne rodzaje zaburzeń snu. Najbardziej powszechne są zaburzenia o typie bezsenności. Innym typem zaburzeń jest nadmierna senność w ciągu dnia. Osobną grupę stanowią zaburzenia oddychania podczas snu. Wyróżnia się również zaburzenia snu związane z nadmierną aktywnością ruchową i zaburzenia rytmu okołodobowego.