Pages Navigation Menu

Czy wiesz, że … ?

Materace Dla Ciebie - czy wiesz, żeDo dzisiaj nie wiadomo jaką funkcję ziewanie spełnia w życiu człowieka. Naukowcy podają różne teorie. Jedna z nich głosi, że ziewanie jest ewolucyjną pozostałością. Dawniej służyło do określania przez jedną osobę rytmu dobowego całej grupy. Może jest więc trochę prawdy w twierdzeniu, że ziewanie jest zaraźliwe. Gdy ziewa jeden z członków grupy, pozostali zaczynają go naśladować i kładą się wreszcie spać.