Pages Navigation Menu

Co nam mówią nasze sny?

Sny od zawsze stanowiły dla człowieka źródło zagadek. Skąd się biorą? Co oznaczają? Od wieków ludzie starają się odpowiedzieć na te i wiele innych pytań. To temat, który fascynuje na równi zwykłych zjadaczy chleba, artystów czy naukowców. W oparciu o różnego rodzaju twierdzenia, spostrzeżenia, czy też domysły powstawały liczne mity i legendy dotyczące snów.

Materace Dla Ciebie - zegarWielu wierzy w proroczą moc snów. Literatura obfituje w pozycje objaśniające znaczenie poszczególnych symboli, które pojawiają się w naszych sennych marzeniach. Odgrywały one niezwykle istotną rolę w ludowych wierzeniach. Ludzie byli przekonani, że dzięki odpowiedniej ich interpretacji będą w stanie przewidzieć co stanie się w przyszłości. Były one także swoistym łącznikiem ze światem zmarłych. Po dziś dzień słyszy się, gdy komuś przyśni się nieżyjąca bliska osoba, że to na pewno prośba o modlitwę za duszę zmarłego, albo o zapalenie świeczki na jego mogile. To jedno z popularniejszych wierzeń, któremu, mimo postępu technologicznego i naukowego, wiele osób wciąż jest wiernych, choć możliwe, że powtarzamy to odruchowo.

Nagromadzenie wielu informacji pojawiających się na przestrzeni całych pokoleń poskutkowało stworzeniem senników mających dwie formy, ustną i pisemną. Były one bardzo popularne już w czasach starożytnych i nadal cieszą się dużym zainteresowaniem. Przecież wielu z nas pragnie potwierdzenia, że nasz najpiękniejszy sen zapowiadał jakąś istotną chwilę w naszym życiu, a nie był tylko wytworem wyobraźni.

Tłumaczenie symboli sennych było bardzo skomplikowane. Senniki i zawarte w nich tłumaczenia wraz z czasem i zachodzącymi zmianami społeczno-kulturowymi, bardzo się rozrosły. Istnieją także typologie snów. Można według nich wyróżnić sny nadprzyrodzone, sny z prośbą, nakazem czy podziękowaniem, sny prorocze a nawet sny wywołane. Te ostatnie miały służyć konkretnym działaniom, realizacji pewnych intencji, np. zamążpójścia.

Wiele sennych symboli miało swoje odbicie w rzeczywistości. Często były tłumaczone na zasadzie odwrotności, na przykład sen o chorobie mógł oznaczać zdrowie. Można też było stosować zasadę podobieństwa. To dotyczyło między innymi zwierząt występujących we śnie. Pies mógł zwiastować pojawienie się w naszyMaterace Dla Ciebie - łapaczm życiu złego człowieka. Natomiast, gdy pies w naszym śnie szczekał to można było to zinterpretować jako plotkę.

Sen był obiektem zainteresowania wszystkich ludów i kultur. Na przykład według mitologii greckiej jest on bratem śmierci. Zawsze miał ogromną wartość i był uważany za przepowiednię dotyczącą codziennego życia. W Egipcie zaś uważano, że tylko sny ważnych osobistości są istotne, gdyż są wiadomością od bogów. Sny mają także ogromne znaczenie w Starym Testamencie.

Temat ten był i wciąż jest interesujący dla naukowców i badaczy różnych dziedzin. Arystoteles podważał prorocze znaczenie snów. Badali je np., Zygmunt Freud, Gustaw Jung czy Erich Fromm. Po dziś dzień jest to temat niezgłębiony i nadal fascynuje wiele osób.