Pages Navigation Menu

Czy wiesz, że … ?

Materace Dla Ciebie - czy wiesz, żePrawidłowy sen składa się z cyklu pięciu następujących po sobie faz. Faza I nazywana jest półsnem. Faza II – etap przejściowy ze snu płytkiego do głębokiego. Faza III i IV określana jest mianem snu głębokiego. A faza V to etap snu szybkiego, zwana fazą REM.