Pages Navigation Menu

Czy wiesz, że … ?

Materace Dla Ciebie - czy wiesz, żeZespół Elpenora, inaczej wybudzenie z dezorientacją. To rodzaj zaburzenia snu związany z przebudzeniem się z głębokiego snu. Możemy wówczas czuć się zdezorganizowani, mówić bez sensu, wykonywać jakieś czynności bez żadnego celu.